ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น หมายถึง ความสำเร็จย่อมเกิดกับคนที่มีความพยายาม

ขยายความสุภาษิต ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น โบราณท่านว่าเป็นสุดยอดของคำสั่งสอนให้เป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ ขอให้เรามีความพยายาม มีความอดทนต่อสิ่งที่ทำ ความสำเร็จจะต้องเป็นของเราอย่างแน่นอน ถ้าคนเรายึดสุภาษิตนี้ไว้ประจำใจ ย่อมเป็นคนไม่ตกยาก และจะมีความเจริญมากขึ้นตามลำดับ

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top