คดีแพ่ง ต้องติดคุกหรือไม่

คดีแพ่ง เป็นการฟ้องเพื่อเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนหรือเป็นการบังคับให้คู่กรณีปฏิบัติตามสัญญาเท่านั้น แต่กฏหมายบัญญัติในเรื่องของโทษจำคุก ในกรณีจะมีโทษจำคุกได้นั้นจะต้องเป็นกรณีมีการฟ้องในคดีอาญาเพราะกฏหมายมีการบัญญัติถึงโทษของการกระทำความผิดไว้ ซึ่งการที่ผู้เสียหายได้มีการตกลงยอมความกับจำเลยนั้นเป็นการตกลงในส่วนของคดีแพ่งหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามกฏหมายผู้เสียหายสามารถให้ศาลในคดีแพ่งบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าสินทดแทนได้

สรุปง่าย ๆ ว่า คดีแพ่งนั้นไม่มีโทษจำคุก และ ไม่มีการติดคุก นั่นเอง

แต่ถ้าคดีแพ่งนั้นเกี่ยวโยงอยู่กับคดีอาญา ก็จะมีโทษจำคุกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ตัวอย่างเช่น การจ่ายเช็คเด้ง การหลอกลวงและการฉ้อโกง

ในกรณีที่เราถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือถูกพิพากษาให้ชำระหนี้ เราต้องรีบหาเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษานั้น ไม่เช่นนั้นจะต้องเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี เช่นการถูกยึดเงินเดือน (บางส่วน) การบังคับขายทรัพย์สินเพื่อมาชำระหนี้ หรือการถูกฟ้องล้มลาย (ถ้ามูลหนี้มีจำนวนตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป) เป็นต้น

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top