ข้าวไม่เหลือ เกลือไม่พอ

ข้าวไม่เหลือ เกลือไม่พอ หมายถึง ขัดสนไปเสียทุกอย่าง

ขยายความสำนวนสุภาษิตคำว่า “ข้าวไม่เหลือ เกลือไม่พอ” นิยมใช้เพื่อบ่งบอกว่าอยู่ในสภาวะที่แร้นแค้น อะไร ๆ ก็ขัดสนไปหมดเสียทุกอย่าง เรียกได้ว่าอยู่ในสภาพที่ยากลำบากและไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้เลย

ตัวอย่างเช่น
– คุณคะ สภาพการเงินของครอบครัวเราไม่ดีเลย เราต้องเร่งหาเงินเพิ่มแล้วละ อยู่ในสภาพข้าวไม่เหลือเกลือไม่พอแบบนี้ ฉันอึดอัดมาก
– สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ ประชาชนในหลายจังหวัดอยู่ในสภาพข้าวไม่เหลือเกลือไม่พอ ภาครัฐต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุด
ผมเติบโตมาแบบข้าวไม่เหลือเกลือไม่พอ ไม่เคยสบาย ดังนั้นความอดอยากจึงไม่ทำให้ผมหวั่นไหวได้ครับ
– เด็ก ๆ กลุ่มนี้เติบโตอยู่ในสภาวะข้าวไม่เหลือเกลือไม่พอ ทำให้มีปัญหาเรื่องสุขอนามัยและมีภาวะขาดสารอาหารกันทุกคน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top