ขี้หมูขี้หมา

ขี้หมูขี้หมา หมายถึง ไร้สาระ ไร้ประโยชน์

ขยายความสำนวนสุภาษิตไทยคำว่า ขี้หมูขี้หมา ท่านนิยมใช้เปรียบว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นหาประโยชน์อะไรมิได้ ไม่ควรไปใส่ใจหรือเสียเวลาด้วย เปรียบดังขี้หมูขี้หมาก็ไม่ปานฉะนั้น

ตัวอย่างการนำไปใช้
– เฮ๊ยเพื่อน อย่าไปใส่ใจเรื่องขี้หมูขี้หมาแบบนี้เลย เรามีงานใหญ่รออยู่
– นี่ลูก วันๆอย่าเอาแต่ทำเรื่องขี้หมูขี้หมา สนใจเรื่องเรียนให้มากๆหน่อย นี่ก้จะสอบปลายเทอมแล้ว

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top