ขี้ตา เกิดจากอะไร?

คำถาม…

ขี้ตา เกิดจากอะไร?

เฉลย…

ขี้ตา (Mucopurulent Discharge) เป็นสิ่งที่พบได้เป็นปกติในคนทุกคน เป็นผลมาจากกลไกทางธรรมชาติอย่างหนึ่งของร่างกายที่มีไว้เพื่อรักษาดวงตา และยังสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ได้ว่ามีสิ่งผิดปกติอะไรขึ้นกับดวงตาและบริเวณรอบ ๆ ดวงตาหรือไม่

ขี้ตาเกิดจากอะไร?
ขี้ตาเกิดจากการสะสมของเมือกในตา เซลล์ผิวหนัง น้ำมัน และฝุ่นผงต่าง ๆ สะสมรวมกันอยู่บริเวณหัวตา โดยที่เกิดขึ้นได้มากในขณะนอนหลับ ทำให้เวลาตื่นขึ้นมาจะพบว่ามีขี้ตมากกว่าเวลาปกติ

ขี้ตาที่เปลี่ยนไป สามารถบอกสุขภาพของดวงตาได้

ตามปกติและขี้ตามักมีสีขาว แต่เมื่อใดที่เกิดสิ่งผิดปกติขึ้นกับดวงตา สีของขี้ตาจะเปลี่ยนไปเป็นสีอื่นได้ เช่น ท่อน้ำตาเกิดการอุดตันจะทำให้ขี้ตามีสีเหลืองมากขึ้น ตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบจะทำให้ขี้ตามีสีเหลืองและเขียว รวมถึงการติดเชื้อดรคชนิดต่าง ๆ ก็ทำให้สีของขี้ตาเปลี่ยนไปได้ด้วยเช่นกัน

ดังนั้นถ้าขี้ตาของเรามีสีเปลี่ยนไป ไม่ขาวแบบปกติ ควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักาอย่างถูกวิธีจะดีที่สุด

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top