ขส.ทบ. ย่อมาจากอะไร

ขส.ทบ. ย่อมาจาก กรมการขนส่งทหารบก

ขส.ทบ. ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2448 โดยที่เมื่อเริ่มจัดตั้งใช้ชื่อว่า กรมพาหนะ ทำหน้าที่บริหารจัดการระบบการขนส่งต่างๆของกองทัพบก รวมถึงการส่งกำลังบำรุงและการสนับสนุนการรบทุกชนิด

กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) มีผู้บังคับบัญชาสูงสุดเป็นระดับเจ้ากรม โดยจะเป็นนายทหารยศนายพลตรี

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 2 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02 2410417-8

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top