จริงหรือไม่ … กินไก่แล้วจะเป็นเกาต์?

คำถาม…

จริงหรือไม่ … กินไก่แล้วจะเป็นเกาต์??

เฉลย…

ก่อนจะตอบว่าจริงหรือไม่จริง เรามาดูกันก่อนว่าโรคเกาต์คืออะไร

โรคเกาต์ คือโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการมีกรดยูริกในเลือดสูงจนเกิดการตกตะกอนในรูปของเกลือยูเรต ซึ่งตะกอนของเกลือยูเรตนี้เองที่ไปสะสมอยู่ตามข้อ ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดและเคลื่อนไหวลำบาก

แล้วอาหารจำพวกไหนละที่มีกรดยูริกสูง…
กรดยูริกพบมากในอาหารจำพวก สัตว์ปีก เครื่องในสัตว์ และยอดผักชนิดต่าง ๆ รวมถึงผักปกติทั่วไปด้วย เช่น เช่น แตงกวา ชะอม สะเดา กระถิน เห็ด เครื่องในสัตว์ทุกชนิด ปลาซาดีนในกระป๋อง ปลาดุก ปลาอินทรีย์ ปลาไส้ตัน ไข่ปลา หอย ถั่วเขียว ถั่วแดง และถั่วเหลือง ถึงแม้อาหารเหล่านี้จะมีกรดยูริกสูง แต่ในคนปกติสามารถรับประทานได้ตามปกติ เพียงแต่อย่ารับประทานซ้ำ ๆ บ่อยเกินไป ควรรับประทานให้หลากหลาย แต่สำหรับคนที่มีอาการของโรคเกาต์ ควรงดหรือรับประทานให้น้อยลง ที่สำคัญต้องงดเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ทุกชนิดด้วย เนื่องจากแอลกอฮอล์จะกระตุ้นให้เกิดอาการเจ็บปวดจากโรคนี้มากขึ้นนั่นเอง

โรคเกาต์เกิดจากกรดยูริกสูง และตกตะกอนอยู่ตามข้อต่าง ๆ ในร่างกาย

สรุปว่า กินไก่มากเกินไป มีส่วนทำให้เกิดโรคเกาต์ได้ เพราะสัตว์ปีกทุกชนิดมีพิวรีนหรือกรดยูริกสูง แต่ร่างกายไม่ได้รับกรดยูริกจากสัตว์ปีกเพียวอย่างเดียว แต่รับจากอาหารหลากหลายชนิด ดังนั้นคนที่กลัวจะเป็นเกาต์ควรรับประทานอาหารให้หลากหลายเข้าไว้

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top