กำไรสะสม คืออะไร

กำไรสะสม คือ กำไรที่บริษัทสะสมเอาไว้ตั้งแต่เริ่มกิจการหลังจากที่หักเงินปันผลแล้ว หรือ กำไรที่บริษัทสะสมไว้ตั้งแต่เริ่มกิจการ และยังไม่แบ่งปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

กำไรสะสมนี้ เป็นการรวมผลกำไรสุทธิในแต่ละปีเข้าไว้ด้วยกัน และถ้ามีการประกาศปัลผลเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น ก็จะต้องหักเงินปันผลดังกล่าวออกจากยอดกำไรสะสมนี้ด้วย หรือจะพูดอีกแบบให้ง่ายขึ้นได้ว่า กำไรสะสมคือผลรวมของกำไรสุทธิของทุกปี หลังหักยอดเงินปันผลแล้วนั่นเอง

ยอดกำไรสะสมนี้ เป็นตัวชี้วัดชนิดหนึ่งที่สามารถบอกได้ว่า บริษัทยังมีเงินสด (และสิ่งที่เทียบเท่าเงินสด) ซึ่งเป็นผลลัพท์จากการดำเนินธุรกิจเหลืออยู่เท่าใด (โดยไม่รวมเงินทุนที่ได้ลงทุนไป) บริษัทที่มีกำไรสะสมมาก ก้สามารถนำเงินส่วนนี้ไปลงทุนในกิจการได้มากขึ้น หรือจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมให้กับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมก็ได้

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top