กำแพงภาษี คืออะไร

กำแพงภาษี คือ การกำหนดอัตราภาษี

ในวงการธุกิจระหว่างประเทศ เรามักได้ยินคำว่า กำแพงภาษี อยู่เสมอ ซึ่งจะใช้กันเมื่อประเทศใด ๆ ต้องการกำหนดอัตราภาษีเพื่อจำกัดการนำเข้า หรือ ลดอัตราภาษีเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างกัน

ตัวอย่างเช่น
WTO มีเป้าหมายที่จะทำลายกำแพงภาษีระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน
– สหรัฐเพิ่มกำแพงภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศจีน เพื่อลดการขาดดุลการค้าที่มีจำนวนมหาศาลในแต่ละปี
– จีนตอบโต้การกีดกันการค้าของสหรัฐอเมริกาด้วยการตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้าบางชนิดจากสหรัฐเพิ่มอีก 10%
– ข้อตกลง AEC ช่วยทำลายกำแพงภาษีของกลุ่มอาเซียน ทำให้การนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศสมาชิก มีอัตราภาษีลดลงเหลือ 0%
– การเจรจาทวิภาคีรหว่างไทยและจีน จุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน รวมถึงลดกำแพงภาษีที่เป็นอุปสรรคของการค้าขายด้วย

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top