กาลักน้ำ คืออะไร

กาลักน้ำ (Syphon) คือ เครื่องมือง่าย ๆ ที่อาศัยแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของของเหลวเพื่อถ่ายเทของเหลวจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำอย่างต่อเนื่องโดยผ่านตัวกลาง ซึ่งก็คือท่อ หลอด หรือสาย โดยที่จุดสูงสุดคือท่อตัวกลางนี้อยู่สูงกว่าระดับของเหลวทั้งสองข้าง

กาลักน้ำ

หลักการทำงานของกาลักน้ำ

กาลักน้ำนับได้ว่าเป็นวิธีถ่ายเทของเหลวจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยใช้แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของของเหลวล้วน ๆ โดยไม่มีการใช้ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น ๆ เป็นวิธีที่ทำได้ง่าย ประหยัด และไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ยุ่งยาก (กาลักน้ำระบบใหญ่ ๆ อาจจะต้องใช้พลังงานในตอนเริ่มต้น เพื่อดึงของเหลวให้เต็มท่อ)

กาลักน้ำ

การทำกาลักน้ำ เพื่อรักษาระดับน้ำในเขื่อน

ประโยชน์ของกาลักน้ำ คือ ช่วยให้เราถ่ายเทของเหลวจากแหล่งหนึ่งไปอีกแหล่งหนึ่งได้อย่างง่าย ๆ และประหยัดมาก เช่น การดูดน้ำออกจากเขื่อนที่กำลังจะเต็ม โดยการใช้ท่อเหล็กขนาดใหญ่ หรือการดูดน้ำจากถังหนึ่งไปยังอีกถังหนึ่งโดยใช้ท่อพลาสติกเล็ก ๆ เป็นต้น

กาลักน้ำ

การถ่ายน้ำจากตู้ปลา เป็นตัวอย่างของกาลักน้ำแบบง่าย ๆ

ในชีวิตประจำวันเอง เราก็มีการใช้กาลักน้ำกันอยู่บ่อย ๆ เช่น การถ่ายน้ำออกจากตู้ปลา การรักษาระดับน้ำระหว่างถังสองถัง การถ่ายน้ำจากถังใหญ่เพื่อบรรจุลงขวดน้ำขนาดเล็ก เป็นต้น

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top