การระเหิด คืออะไร

การระเหิด คือ การเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นไอ

การระเหิด (Sublimation) นั้นหลายคนอาจจะสับสนกับคำว่าการระเหย ซึ่งจริง ๆ แล้วมีความหมายที่แตกต่างกัน เนื่องจากการระเหิดหมายถึงการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นสถานะแก๊ส หรือไอ ตัวอย่างเช่น ลูกเหม็น การบูร หรือน้ำแข็งแห้ง ที่สามารถเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นไอได้โดยตรง โดยไม่ต้องเปลี่ยนสถานะไปเป็นของเหลวก่อนเหมือนกับน้ำ ส่วนการระเหยนั้นจะใช้เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเปฌนไอหรือแก๊ส เช่นการต้มน้ำให้เดือด เป็นต้น

การระเหิด

ตัวอย่างการระเหิดของน้ำแข็งแห้ง (Dry ice) ไปเป็นไอ

เราสามารถสรุปการเปลี่ยนสถานะแบบง่าย ๆ ได้ดังนี้
– ระเหิด คือ การเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นไอ
– ละลาย คือ การเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นของเหลว
– ระเหย คือ การเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นไอ

การระเหิด

ลูกเหม็น อีกตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการระเหิดของมัน

ซึ่งการเปลี่ยนสถานะทั้ง 3 ประเภทนี้สสารต่าง ๆ ยังมีองค์ประกอบเช่นเดิม มีโมเลกุลเหมือนเดิม แต่เปลี่ยนความหนาแน่นไปจากเดิมเท่านั้น โดยสามารถเรียงความหนาแน่นจากมากไปน้อยได้ดังนี้ … ของแข็ง > ของเหลว > แก๊ส

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top