การฟอกเงิน คืออะไร

คำถาม…

การฟอกเงิน คืออะไร?

เฉลย…

การฟอกเงิน คือ การกระทำใด ๆ ที่ทำเงินผิดกฏหมายให้เป็นเงินที่ถูกกฏหมาย

การฟอกเงิน เป็นชื่อเรียกกิจกรรมใด ๆ ที่จะแปลงสภาพเงินที่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฏหมาย เช่น การพนัน การค้ายาเสพติด การคดโกง และการปล้นชิงวิ่งราว ซึ่งไม่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปได้ ให้กลับมาหมุนเวียนหรือใช้จ่ายได้อย่างถูกกฏหมาย และอธิบายที่มาที่ไปได้ เช่น นำเงินผิดกฏหมายเข้ามาซื้อขายหุ้น ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ นำเข้ามาเป็นรายได้ของร้ายอาหาร โรงแรม บริษัท และนำมาซื้อขายเพชรทอง วัตถุโบราณ เป็นต้น

ซึ่งเงินที่ผ่านกระบวนการฟอกแล้วนั้น จะสามารถชี้แจงที่มาที่ไปได้ เช่น เป็นรายได้จากการดำเนินธุรกิจ กำไรจากการซื้อขายหุ้น กำไรจากการซื้อขายพระเครื่อง หรือกำไรจากการซื้อที่ดินเป็นต้น

การฟอกเงิน เป็นสิ่งที่ผิดกฏหมายในทุกประเทศทั่วโลก

ในอดีตประเทศเรายังไม่มีระบบการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ดี ทำให้การฟอกเงินทำกันได้อย่างง่ายดาย แต่ปัจจุบันเรามีสำนักงาน ป.ป.ง. เข้ามาดูแลเรื่องนี้โดยตรง ทำให้การฟอกเงินทำได้ยากขึ้น

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top