จริงหรือไม่ … การงดอาหารเช้าทำให้ลดน้ำหนักได้ดี

คำถาม…

จริงหรือไม่ … การงดอาหารเช้าทำให้ลดน้ำหนักได้ดี?

เฉลย…

ไม่จริงและไม่ควรทำเช่นนั้น … อาหารเช้าเป็นอาหารมื้อแรกของวันที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากร่างกายเราขายพลังงานมาทั้งคืน ต้องการอาหารและพลังงานชดเชยในยามเช้า อีกทั้งการงดอาหารเช้าจะทำให้เราไม่มีสมาธิในการทำงานและกิจกรรมต่าง ๆ ใจจะกระวนกระวาย และร้อยทั้งร้อยจะจัดหนักในมื้อกลางวัน ซึ่งอาจจะมากกว่าเรากินอาหารเช้าและกลางวันรวมกันในเวลาปกติเสียอีก

อาหารเช้า

อาหารเช้ามีคามจำเป็นและสำคัญมาก จึงไม่ควรงดเด็ดขาด

การอ้วนหรือผอมของคนเรานั้น ไม่จำเป็นต้องงดอาหาร เพียงแต่เลือกกินอาหารที่มีพลังงานน้อยกว่าที่ร่างกายใช้ เพื่อให้ร่างกายนำไขมันส่วนเกินออกมาใช้ การอดมื้อหนึ่งแต่ไปจัดหนักในมื้อถัดไปมักไม่ช่วยอะไรเลย ซ้ำร้ายเราจะอ้วนหนักกว่าเก่าอีกด้วย การกินให้น้อยลงแต่หลากหลายมากขึ้น เน้นผักผลไม้และอาหารที่มีไขมันต่ำ การเคลื่อนไหวร่างกายบ่อย ๆ จะทำให้เราสามารถลดน้ำหนักได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป และไม่เกิดผลเสียใด ๆ ตามมาอีกด้วย

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top