กษัตริย์พระองค์แรกของไทย มีพระนามว่าอะไร

กษัตริย์พระองค์แรกของไทย มีพระนามว่าอะไร?

เฉลย…

พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยคือ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ หรือ พ่อขุนบางกลางหาว องค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงเป็นพระราชบิดาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงพระราชสมภพเมื่อปี พ.ศ. 1740 เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อปี พ.ศ. 1792 และเสด็จสวรรคตเมื่อปี พ.ศ. 1822 (พระชนมายุ 82 พรรษา) ทรงอยู่ในราชสมบัติ 30 ปี

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ทรงมีพระนามเต็มว่า กมรเตงอัญศรีอินทรบดินทราทิตย์ มีพระมเหสีพระนามว่านางเสือง มีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมทั้งสิ้น 5 พระองค์ พระราชโอรสที่เราคุ้นเคยกันดีคือ พ่อขุนบานเมือง และพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top