กระบังลมทำหน้าที่อะไร

กระบังลม (Diaphragm) เป็นแผ่นกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้ซี่โครง แบ่งเป็นกล้ามเนื้อสองชิ้น เรียกว่ากระบังลมด้านซ้ายและกระบังลมด้านขวา โดยที่กระบังลมจะเป็นตัวกั้นระหว่างช่องอกและช่องท้องในร่างกายของคนเรา โดยที่ช่องอกจะเป็นที่ตั้งของหัวใจ ปอดและซี่โครง ส่วนช่องท้องจะเป็นที่ตั้งของอวัยวะที่สำคัญจำนวนมาก เช่น กระเพาะอาหาร ตับ ตับอ่อน ม้าม ไต และลำไส้ เป็นต้น

กระบังลมทำหน้าที่อะไร
กระบังลมทำหน้าที่สำคัญในระบบการหายใจ กล่าวคือ กระบังลมจะทำทำหน้าที่คล้ายลูกสูบ ช่วยในการรั้งปอดลงเพื่อให้อากาศเข้าไปในปอดเวลาหายใจเข้าและดันปอดขึ้นเพื่อบีบไล่อากาศออกจากปอดเมื่อเวลาหายใจออก ซึ่งในระหว่างการหายใจเข้าออกนี้ กระบังลมจะทำหน้าที่ป้องกันการขยายตัวของปอดและซี่โครง ไม่ให้พองตัวจนไปดันอวัยวะในช่องท้องไปในตัวด้วย

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top