สาระน่ารู้รอบโลก

ประเทศฟิลิปปินส์ เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์ ข้อมูลของประเทศฟิลิปปินส์ ข้อมูลทั่วไปของประเทศฟิลิปปินส์ ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of the Philippines ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เมืองหลวง : กรุงมะนิลา (Manila) ภาษาราชการ : ภ ... Read More »

ประเทศอินโดนีเซีย เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซีย ข้อมูลของประเทศอินโดนีเซีย ข้อมูลทั่วไปของประเทศอินโดนีเซีย ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of Indonesia ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เมืองหลวง : จาการ์ตา (Jakarta) ภาษาราชการ : ภาษา ... Read More »

ประเทศสิงคโปร์ เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ ข้อมูลของประเทศสิงคโปร์ ข้อมูลทั่วไปของประเทศสิงคโปร์ ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐสิงคโปร์ ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of Singapor ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เมืองหลวง : สิงคโปร์ ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง (E ... Read More »

ประเทศบรูไน เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศบรูไน

ประเทศบรูไน ข้อมูลของประเทศบรูไน ข้อมูลทั่วไปของประเทศบรูไน ชื่อภาษาไทย : เนการาบรูไนดารุสซาลาม ชื่อภาษาอังกฤษ : Negara Brunei Darussalam ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เมืองหลวง : กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan) ภาษารา ... Read More »

ประเทศพม่า เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศพม่า

ประเทศพม่า ข้อมูลของประเทศพม่า ข้อมูลทั่วไปของประเทศพม่า ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of the Union of Myanmar ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เมืองหลวง : เนปยีดอ (Naypyidaw) ภาษาราชการ : ภาษาพม่า ... Read More »

ประเทศมาเลเซีย เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซีย ข้อมูลของประเทศมาเลเซีย ข้อมูลทั่วไปของประเทศมาเลเซีย ชื่อภาษาไทย : มาเลเซีย ชื่อภาษาอังกฤษ : Malaysia ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เมืองหลวง : กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur, KL) ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์ (Malaysian Ma ... Read More »

ประเทศลาว เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศลาว

ประเทศลาว ข้อมูลของประเทศลาว ข้อมูลทั่วไปของประเทศลาว ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ชื่อภาษาอังกฤษ : Lao People’s Democratic Republic ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เมืองหลวง : กรุงเวียงจันทน์ ภาษาราช ... Read More »

ประเทศเวียดนาม เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศเวียดนาม

ประเทศเวียดนาม ข้อมูลของประเทศเวียดนาม ข้อมูลทั่วไปของประเทศเวียดนาม ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ชื่อภาษาอังกฤษ : Socialist Republic of Vietnam ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เมืองหลวง : กรุงฮานอย (Ha Noi) ภาษาราชการ : ... Read More »

ประเทศฮังการี เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศฮังการี

ประเทศฮังการี สาระน่ารู้ของประเทศฮังการี ข้อมูลทั่วไปของประเทศฮังการี ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐฮ้งการี ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of Hungary ที่ตั้ง : ทวีปยุโรปตอนกลาง เมืองหลวง : บูดาเปสต์ (Budapest) ภาษาราชการ : ภาษาฮังการี สกุลเงิน : โฟรินต์ (Forint ... Read More »

ประเทศบราซิล เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศบราซิล

สารบัญและหมวดหมู่ ข้อมูลทั่วไปของประเทศบราซิล ลักษณะทั่วไปของประเทศบราซิล ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจของบราซิล ประชากร ศาสนาและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศบราซิลกับฟุตบอลโลก ————R ... Read More »

advertisements
Scroll To Top