เศรษฐกิจ

บิตคอยน์ (Bitcoin) คืออะไร ดีอย่างไร นำไปใช้อะไรได้บ้าง

Bitcoin

ในโลกออนไลน์และอินเตอร์เนตทุกวันนี้ คงไม่มีใครไม่เคยได้ยินคำว่าบิตคอยน์ (Bitcoin) แต่หลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเจ้าบิตคอยน์มันคืออะไร มีที่มาที่ไปอย่างไร ใครเป็นคนสร้างขึ้นมา มีประโยชน์อะไรบ้าง ใช้ทำอะไรได้บ้างอย่างไร จะหามาครอบครองได้อย่างไร และอีกม ... Read More »

MLM คืออะไร มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร

MLM

MLM เป็นคำที่ย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Multi-level Marketing หรือที่เราเรียกกันว่า ธุรกิจเครือข่าย หรือธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น โดยจัดเป็นระบบธุรกิจการทำตลาดอีกประเภทหนึ่ง เพื่อกระจายสินค้าและบริการจากมือผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ซื้อโดยตรง ซึ่งเป็นการเปิ ... Read More »

บัญชีกระแสรายวันคืออะไร มีข้อดีอย่างไร

บัญชีกระแสรายวัน

บัญชีกระแสรายวัน คือประเภทบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารประเภทหนึ่ง ที่ผู้ใช้จำเป็นต้องประกอบกิจการต่างๆ และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือพาณิชย์ โดยเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยจัดการเรื่องการเงินในเชิงธุรกิจให้สำเร็จได้อย่างง่ายๆ รวมทั้งทำให้เราไม่ต้องพกเงินสดจำนวนม ... Read More »

Letter of Credit (L/C) คืออะไร มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

Letter of Credit

Letter of Credit หรือ LC คือ การชำระเงินค่าสินค้าผ่านทางธนาคารที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากสามารถเป็นหลักประกันว่าผู้ขายจะสามารถได้รับเงินค่าสินค้าเมื่อได้รับมอบสินค้าลงเรือ รวมทั้งเมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าเมื่อจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว โดย Letter of ... Read More »

FOB คืออะไร เหมาะกับสินค้าประเภทใดบ้าง

FOB นั้นเป็นคำย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Free on Broad หรือ Freight on Board หมายถึง การที่ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เอง ไม่ว่าจะเป็น ค่าประกันภัย, ค่าภาษี, ค่าระวางบรรทุกสินค้า หรือค่าธรรมเนียมในการนำเข้าหรือส่งออกเองทั้งหมด ตลอดจนค่าศุลกากรต่างๆ ... Read More »

B2B คืออะไร

B2B

ในโลกปัจจุบันการทำธุรกิจโดยเฉพาะการทำการตลาดระหว่างธุรกิจกับธุรกิจจัดว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในประเทศทั่วโลกเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการทำการตลาดนั้นจำเป็นต่อธุรกิจทุกๆ ธุรกิจเลยก็ว่าได้ เรียกว่าเป็นปราการด่านสำคัญที่จะทำให้กลุ่มลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและ ... Read More »

4P คืออะไร มีอะไรบ้าง

สำหรับ 4P นั้นคือหลักการตลาดที่เรียกว่าเป็นส่วนผสมทางการตลาดที่นำมาใช้เป็นหลัก เครื่องมือ หรือกลยุทธ์ เพื่อการวางแผนการตลาดโดยมีอยู่ทั้งหมด 4 อย่าง หรือที่เรารู้จักกันว่า 4P โดยเป็นการวางแผนหลักการทั้ง 4 อย่างเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมและเกิดความลงตัวมากท ... Read More »

กองทุน RMF คืออะไร มีข้อดีอย่างไร

RMF

กองทุน RMF นั้นเป็นคำย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Retirement Mutual Fund โดยจัดเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายในการเป็นทางเลือกเพื่อการออมเงินเพื่อเก็บไว้ใช้ในช่วงวัยเกษียณอายุหรือยามแก่เฒ่า โดยทางการให้การสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผู้ที่ต้อง ... Read More »

ตั๋วแลกเงินคืออะไร มีกี่ชนิด อะไรบ้าง

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) หรือที่เรานิยมเรียกกันว่า ดราฟท์ (Draft) นั้น คือขั้นตอนในการเรียกเก็บหรือชำระเงินค่าสินค้าต่างๆ โดยกำหนดเรียกเก็บเงินผ่านเอกสารสั่งซื้อสำคัญ นั่นคือ ตั๋วแลกเงิน หรือดราฟท์นั่นเอง โดยเป็นตราสารที่มีคำสั่งให้บุคคลใดบุคคลหน ... Read More »

เครดิตบูโร คืออะไร ทำหน้าที่อะไรบ้าง

เครดิตบูโร (Credit Bureau) คือ ข้อมูลที่เป็นประวัติการชำระสินเชื่อ หรือบัตรเครดิตประเภทต่างๆ จากธนาคารหลายๆ แห่ง อย่างธนาคารพาณิชย์ หรือผู้ให้บริการสินเชื่อประเภทบัตรเครดิตทั้งหลาย โดยเมื่อหากเราตกลงใจที่จะชำระเงินค่าสินเชื่อให้แก่ธนาคารนั้นๆ หรือสถาบั ... Read More »

advertisements
Scroll To Top